Reference

Zpracováváme zakázky vodovodů a kanalizací (venkovní rozvody včetně čerpacích stanic, vodojemů, čistíren odpadních vod a dalších objektů) a vnitřních instalací. Dále navrhujeme odvodnění komunikací a inženýrské sítě pro areály a oblasti plánované i stávající výstavby včetně návrhu řešení likvidace dešťových vod. Projektujeme též výstavbu a rekonstrukce vodoměrných stanic a pramenišť. Realizujeme i odborné studie, pasporty a posouzení vodních děl a dalších vodohospodářských záměrů.

Pro výše uvedené zakázky jsme schopni zajistit i inženýrskou činnost.

Kanalizace a čistírny odpadních vod

 • Kanalizace a ČOV Žireč - dokumentace pro územní řízení (2006)
 • Kanalizace a ČOV Dobrá Voda u Hořic - dokumentace pro územní řízení (2006)
 • Kanalizace a ČOV - penzion Janovičky (2006)
 • Nový Bydžov - kanalizace průmyslová zóna Zábědov východ, západ - dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (2007)
 • Kanalizace - Nový Bydžov, ul. Jana Maláta - dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele (2007)
 • Skochovice - studie kanalizace a ČOV (2008)
 • Vysočany (Nový Bydžov) - studie kanalizace a ČOV (2008)
 • Mlázovice - Kanalizace a ČOV - dokumentace pro územní řízení (2008)
 • Kanalizace a ČOV Dobrá Voda u Hořic – dokumentace pro stavební povolení (2009)
 • Hradec Králové – Dvorská ul. – retenční stoka – dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (2009)
 • Kanalizace a ČOV Žireč – dokumentace pro územní řízení (2009)
 • Kanalizace a ČOV Kratonohy – dokumentace pro územní řízení (2009), dokumentace pro stavební povolení (2010)
 • Obědovice – prodloužení kanalizace v lokalitě „Pořadová“ – dokumentace pro stavební povolení (2010)
 • Hradec Králové – rekonstrukce kanalizace - Zahrádkářská ulice – dokumentace ke změně stavby před dokončením (2010)

Vodovody

 • Vodovod Nevratice - propojení Staré Smrkovice - DUR + PP včetně přípojek (2006)
 • Vodovod Bašnice - dokumentace pro územní řízení včetně inž. činnosti pro územní rozhodnutí (2008)
 • Vodovod Sukorady - dokumentace pro územní řízení včetně inž. činnosti pro územní rozhodnutí (2008)
 • Vodovod Bříšťany - dokumentace pro územní řízení včetně inž. činnosti pro územní rozhodnutí (2008)
 • Hradec Králové – Vodovod v Dvorské ul. – dokumentace pro územní řízení (2010)
 • Hradec Králové – Vážní ul. – rekonstrukce vodovodního řadu – dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele (2010)

Zdravotně technické instalace

 • Westvaco Svitavy - přístavba haly (2006)
 • Výměna ZT - Pod Zámečkem 404, Hradec Králové (2006)
 • Hasičská zbrojni - Rokytnice v Orlických horách - vnitřní rozvody včetně přípojek (2007)
 • Rekonstrukce a oprava sportovního areálu "Remanence" - Nymburk (2006)
 • Bytový dům Nový Bydžov - prováděcí dokumentace (2008)
 • Terronic (Hradec Králové) - domy X, Y, Z - dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace včetně přípojek (2008)
 • Hradec Králové – ul. Karla IV. – rekonstrukce domovních rozvodů (2010)
 • Hradec Králové – ul. Gočárova – rekonstrukce domovních rozvodů (2010)
 • Kopidlno – SŠ zahradnická – rekonstrukce školní kuchyně (2010)

Odvodnění

 • Dobruška - odvodnění komunikace v ulici Novoměstská (2006)
 • Dohalice - odvodnění komunikace - lokalita východně kostela (2006)
 • Nechanice - Lubno - odovodnění komunikace - průtah (2006)
 • Broumov - odovodnění hřiště (2008)
 • Sobotovice - odovodnění hřiště (2008)
 • Svitavy – Rekreačně sportovní oblast (stadion) – odvodnění parkovacích ploch – dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele (2009)
 • Hradec Králové – sportovní areál Bavlna – zavlažovací systém, odvodnění hřiště – dokumentace pro stavební povolení (2009)
 • Hradec Králové – Slatina, ul. Kladská – odvodnění komunikace – dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele (2009)

Rekonstrukce a výstavba vodoměrných stanic

 • Česká Skalice nad Metují (2006)
 • Slatina nad Zdobnicí (2006)
 • Skuhrov nad Bělou (2006)
 • Nedošín (2007)
 • Bílek (2007)
 • Opolánky (2010)

Inženýrské sítě pro areály rodinných domů

 • Terronic II + bytové domy - Hradec Králové (2006)
 • Librantice (2006)
 • Neděliště (2006)
 • Kvasiny - Hamernice - dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a výběr zhotovitele (2007)
 • Svitavy - Rekreačně sportovní oblast (stadion) - kanalizace a vodovodní přípojka včetně vnitřních rozvodů, odvodnění - dokumentace pro územní řízení(2007)
 • Nove bydlení - Rodov u Smiřic - dokumentace pro územní řízení (2007)
 • Předměřice n. L. (2008)
 • Rodov u Smiřic – Nové bydlení – I. etapa, prováděcí dokumentace (2009)

Pasporty vodních děl

 • Pasport Věkošské svodnice (2006)
 • Pasport "opuštěné kanalizace" Třebeš (2006)
 • Pasport "vodní plochy" Třebeš (2006)

Studie, posudky

 • Humburky - návrh opatření na odvedení dešťových vod (2006)
 • Hněvčeves - studie odtokových poměrů (2006)
 • Roudnička - studie odtokových poměrů (2006)
 • Svinary (Hradec Králové) - studie odtokových poměrů v lokalitě Na Stávku (2008)
 • Jinačovice - Odborný posunek Kanalizace a ČOV (2008)
 • Obec Černá – odborný posudek úpravy ČOV a dostavby kanalizace pro OP ŽP (2009)

Další projekty

 • Spolupráce na projektu "Koupaliště Hradec Králové" - vodovod, kanalizace splašková a dešťová, odvodnění parkoviště a komunikací - dokumentace pro územní řizení, stavební povolení a výběr zhotovitele (2007)
 • Horní Brusnice - camp - vodovod s vodojemem a čerpací stanicí, kanalizace a ČOV (2008)
 • Hradec Králové – Šimkovy sady - Doplňování vody pro revitalizované jezírko – dokumentace pro územní řízení (2010)
 • Librantice – úprava úseku Librantického potoka v intravilánu obce – dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele (2010)
 • Revitalizace parteru v Žírči – 1. etapa – vodovod, kanalizace a odvodnění – dokumentace pro stavební povolení (2010)
 • Spolupráce na revitalizaci Benešovy třídy v Hradci Králové – vodovod, kanalizace, odvodnění – dokumentace pro územní řízení (2010)