Služby projektové kanceláře P-Aqua s.r.o.

  • projektováním venkovních vodovodních řadů a kanalizačních stok
  • projektováním odvodnění komunikací a parkovišt
  • projektováním domovních i obecních čistíren odpadních vod
  • projektováním domovních vodovodních a kanalizačních přípojek
  • projektováním vnitřních (domovních) rozvodů vody a kanalizace
  • hydraulickým posuzováním propustků a mostních objektů, včetně návrhu potřebného průtočného profilu
  • návrhem úprav koryt či průtočných profilů včetně výpočtů konzumční křivky
  • v sekci reference můžete nalézt ukázky některých realizovaných projektů, částecně projektovaných firmou P-AQUA s.r.o., a částecně navrhovaných ještě firmou Ing. Zdeněk Pilař - projekční kancelář, jejímž rozšírením firma P-AQUA s.r.o. vznikla