Projekční a inženýrská kancelář

Firma P-AQUA s.r.o. je držitelem živnostenských listů na následující činnosti:

 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Inženýrská činnost ve výstavbě
 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Odpovědnou osobou za projektovou a inženýrskou činnost s autorizací pro vodní hospodářství a vodní stavby je Ing. Zdeněk Pilař

P-AQUA s.r.o. je držitelem Čestného uznání v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje 2013 v kategorii dopravní stavby.

Zabýváme se

 • projektováním venkovních vodovodních řadů a kanalizačních stok
 • projektováním odvodnění komunikací a parkovišt
 • projektováním domovních i obecních čistíren odpadních vod
 • projektováním domovních vodovodních a kanalizačních přípojek
 • projektováním vnitřních (domovních) rozvodů vody a kanalizace
 • hydraulickým posuzováním propustků a mostních objektů, včetně návrhu potřebného průtočného profilu
 • návrhem úprav koryt či průtočných profilů včetně výpočtů konzumční křivky
 • v sekci reference můžete nalézt ukázky některých realizovaných projektů, částecně projektovaných firmou P-AQUA s.r.o., a částecně navrhovaných ještě firmou Ing. Zdeněk Pilař - projekční kancelář, jejímž rozšírením firma P-AQUA s.r.o. vznikla